ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, με εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  • Περιφέρεια Ημαθίας

  • Περιφέρεια Πιερίας

  • Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

  • Περιφέρεια Σερρών

  • Περιφέρεια Κιλκίς

  • Περιφέρεια Χαλκιδικής

  • Περιφέρεια Πέλλας