Με χαρά σας παρουσιάζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα για το Forum
«Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment